Proces księdza McGivneya

Proces „zostania świętym”, czyli proces kanonizacyjny jest zwykle długotrwały i złożony.

W 1997 roku, arcybiskup Daniel A. Cronin z Hartford, Conn., rozpoczął procest kanonizacyjny księdza McGivneya. Postulatorem, czyli promotorem sprawy został wyznaczony Dominikanin ojciec Gabriel B. O'Donnell (na zdjęciu po prawej stronie).

W ciągu następnych trzech lat, współpracując z Rycerzami Kolumba i z archidiecezją, ojciec O'Donnell zebrał historyczne dokumenty na temat życia i pracy księdza McGivney.

Około 700 stron dokumentacji – zwanej aktami – zostały przedstawione arcybiskupowi Croninowi w marcu 2000 roku. Arcybiskup potwierdził ich autentyczność i powierzył je ojcu O'Donnellowi. Także w marcu, ojciec O'Donnelll przekazał akta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. Kongregacja uznała ważność dochodzenia diecezjalnego procesu kanonizacyjnego.

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyznaczyła relatora, czyli adwokata sprawy, aby wspólnie z ojcem O'Donnellem napisał positio, czyli obszerne przedstawienie argumentów za kanonizacją księdza McGivney. Relatorem został dominikanin ojciec Ambrose Eszer, główny relator kongregacji, który jest osobiście bardzo zainteresowany sprawą księdza McGivney.

Positio w dwóch tomach, ma prawie 1000 stron. Jeden tom przedstawia życiorys księdza McGivney, drugi jego duchowość. Sprawozdanie na temat duchowości koncentruje się na praktykowaniu cnót. Biografia została przygotowana na podstawie tekstu opracowanego dla celów procesu przez Christopher Kauffmana, profesora Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie, specjalizującego się w historii Kościoła w Ameryce, autora książek na temat historii Rycerzy Kolumba.

W styczniu 2002 Positio zostało przedstawione Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

30 czerwca 2000 roku, zostało zakończone dochodzenie diecezjalne w sprawie cudu za wstawiennictwem księdza McGivneya. Dokumenty zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kannizacyjnych, która teraz prowadzi dochodzenie. Jeden uznany cud jest potrzebny do beatyfikacji, kiedy ksiądz McGivney zostanie „błogosławionym”. Następnie do kanonizacji potrzebne jest uznanie drugiego cudu, który nastąpi po beatyfikacji.

W procesie dochodzenia na temat cudu przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych olbrzymią rolę spełnia postulator. Często wymagane są dodatkowe informacje na temat terminów czy procedur medycznych, które trzeba zdobyć w miejscu gdzie cud się wydarzył.

Postulator musi być obecny w Rzymie, aby mógł wspólpracować z Kongregacją. Aby to umożliwić, Rycerze Kolumba, główni sponsorzy sprawy czcigodnego księdza Michaela J. McGivneya, wyznaczą nowego rzymskiego postulatora. Ojciec Gabriel B. O'Donnell będzie wicepostulatorem. Wszyscy członkowie Guildu, powinni sobie zdać sprawę, że jest to wielki krok naprzód w procesie.