Dlaczego warto wstąpić do Rycerzy?

Rycerze Kolumba lubią powtarzać, że przynależność do Zakonu jest sama w sobie nagrodą. Chcą przez to powiedzieć, jak wielką satysfakcję daje przynależność do bardzo różnorodnej grupy mężczyzn, których łączą wspólne wartości, wartości potrzebne światu dziś więcej niż kiedykolwiek.

To są nasze ideały miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu przekazane nam przez księdza McGivneya i pierwszych liderów Zakonu. Obejrzyj, dlaczego warto wstąpić?