Jego dziedzictwo: Rycerze Kolumba

Obyście, zachowując wierność wizji księdza McGivneya, nie ustawali w poszukiwaniu nowych dróg bycia zaczynem Ewangelii w tym świecie i stanowili siłę duchową odnowy Kościoła w duchu świętości, jedności i prawdy.

- Papież Jan Paweł II
Powitanie Rady Dyrektorów Rycerzy Kolumba w Rzymie, w październiku 2003 r.

© Knights of Columbus Museum

Poprzez Rycerzy Kolumba, ksiądz McGivney stworzył nowe możliwości dla mężczyzn, świeckich katolików -- dał im szansę na wzrastanie w świętości, jednocześnie włączając się w służbę parafii i społeczności i zabezpieczając finansowo rodzinę. Dziś, coraz więcej przywódców Kościoła uznaje jego duchowy geniusz w uaktywnieniu laikatu.

Rycerze Kolumba rozwinęli się od jednej rady do ponad 12 tysięcy lokalnych rad działąjących w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, na Filipinach, w Meksyku, w Republice Dominikańskiej, w Puerto Rico, w Panamie, na Bahamach, na Wyspach Dziewiczych, w Guatemali, na Guam i Saipan. Przez ostatnie dziesięciolecie Rycerze przekazali na cele charytatywne prawie miliard dolarów i przepracowali jako wolontariusze prawie 400 milionów godzin uczestnicząc w akcjach humanitarnych.

Rycerze przekazali milion dolarów dla Specjalnych Olimpiad na finansowanie uczestnictwa sportowców ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku w Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 2003 roku w Irlandii. Dostarczyli 2 tysiące wózków inwalidzkich ofiarom wypadków w kopalniach i niepełnosprawnym w Afganistanie. Większość programów działalności jest ustalana na szczeblu lokalnym. Na przykład Rycerze w Illinois stworzyli wymyślny system do udzielania pożyczek bez oprocentowania na grupowe domy dla osób niepełnosprawnych; rady na Filipinach regularnie organizują dla biednych darmową pomoc medyczną i stomatologiczną.

Gdziekolwiek działają, Rycerze tradycyjnie wspierają biskupów i księży parafialnych, których przykład stanowi ksiądz McGivney. Co roku dziesiątki tysięcy katolików uczestniczą w Godzinie Modlitw do Matki Bożej, we wspólnych modlitwach różańcowych i we Mszach św. w intencji obrony życia sponsorowanych przez Rycerzy.

Ksiądz McGivney założył Rycerzy Kolumba jako stowarzyszenie pomocy bratniej oferujące tanie ubezpieczenie na życie dla rodzin imigrantów, którym groziła skrajna nędza w wypadku śmierci żywiciela rodziny. Obecnie Zakon posiada obowiązujące polisy ubezpieczeniowe o łącznej wysokości ponad 50 miliardów dolarów. Program ubezpieczeniowy Rycerzy uzyskał najwyższą ocenę zarówno od A.M.Best jak i od Standard & Poor.