Rycerze w akcji

Rycerze Kolumba sworzyli strukturę organizacyjną, by szerzyć duchowaść księdza McGivney. Jest on znany Rycerzom, jako ich świątobliwy założyciel, więc nic dziwnego, że wraz z postępem procesu kanonizacyjnego, coraz więcej Rycerzy zwraca się do niego jako do orędownika u Boga.

Co roku 29 marca, tysiące Rycerzy Kolumba z rodzinami bierze udział we Mszach św. i spotkaniach z okazji Dnia Założyciela, gdyż on jest źródłem ich siły, jako aktywnego laikatu. W sierpniu, na Mszach św. odprawianych z okazji Dnia Rodziny Rycerzy Kolumba, Rycerze wspominają także śmierć księdza McGivneya 14 sierpnia 1890 roku w wieku 38 lat. Na końcu każdego zebrania biznesowego, Rycerze odmawiają modlitwę o kanonizację księdza McGivneya. Oni też stanowią większość liczącego 83 tysiące członków Father McGivney Guild, który służy jako centrum informacyjne o księdzu McGivney.

Duża liczba listów z intencjami modlitw i z doniesieniami o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem księdza McGivneya które otrzymuje Guild świadczy o nabożeństwie, jakie mają rodziny Rycerzy Kolumba do założyciela swojego Zakonu. Na przykład list od żony Rycerza w Tulsie, Oklahoma, która codziennie modliła się za wstawiennictwem księdza McGivney o łaskę, aby jej mąż znalazł pracę wymagającą mniej podróżowania. Jej modlitwy zostały wysłuchane. „Ksiądz McGivney jest specjalnym orędownikiem dla ludzi, którzy chcą, by ich praca pomogła im w umocnieniu chrześcijańskiego życia rodzinnego, dla ojców, którzy pragną spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi”.