Odwiedź Muzeum

Muzeum Rycerzy Kolumba w New Haven, Conn., zaprasza do trójwymiarowego pokazu na temat życia i czasów księdza McGivney