/pl/images/parish_priest.gif

Uczniowie szóstej klasy szkoły katolickiej z rodzinnego miasta księdza McGivney zadają pytania na temat jego życia i dziedzictwa po nim.

Uczniowie z klasy Mary LaBarbera w Szkole St.Mary w Waterbury, w stanie Connecticut, po odmówieniu modlitwy w intencji kanonizacji księdza McGivney podnoszą w górę obrazki z modlitwą. Codziennie rano i podczas comiesięcznej Mszy świętej w której uczestniczy cała szkoła, uczniowie modlą się w intencji kanonizacji księdza McGivney. Na zdjęciu jest też dyrektor szkoły, p. Joseph M. Kenny (po prawej stronie).

Choć ks. Michael J. McGivney jest znany na całym świecie jako założyciel Rycerzy Kolumba, najbardziej odczuwa się jego obecność w Waterbury, w stanie Connecticut, gdzie się urodził i wychował. Pomnik z brązu przedstawiający księdza McGivney ozdabia park na przeciwko stacji kolejowej, a jedna z ulic nosi jego imię. W Szkole St.Mary, uczniowie i nauczyciele codziennie rano i podczas comiesięcznej Mszy św. w której uczestniczy cała szkoła, modlą się o kanonizację księdza McGivney. Szóstoklasiści z klasy Mary LaBarbera w St. Mary są bardzo zainteresowani życiem i pracą księdza McGivney. Poprosiliśmy uczniów, aby zwracali się do nas z pytaniami.

Czy ksiądz McGivney chciał zostać księdzem jak był młody, czy też najpierw chciał być kimś innym? -- Alexis
Michael McGivney zainteresował się drogą kapłaństwa już w wieku 12 lat, mimo iż spoczątku jego ojciec był temu przeciwny. Michael wzrastał w ściśle ze sobą związanej katolickiej wspólnocie, więc najważniejszymi osobami w jego życiu byli rodzice i ksiądz pracujący w parafii. Zanim wstąpił do seminarium, pracował w fabryce łyżek w Waterbury.


Bracia--księża McGivney: Michael w środku, na lewo Patrick, na prawo John. Patrick służył jako Najwyższy Kapelan od 1901 roku do 1928, po czym zastąpił go John, który służył do 1939 roku.
Kim byli rodzice księdza McGivney?-- Amy S.
Michael Joseph był pierwszym z dwanaściorga dzieci Patryka i Mary McGivney, ale tylko siedmioro z rodzeństwa Michaela przeżyło wiek niemowlęcy. Dwaj bracia Michaela, Patrick i John także zostali księżmi. Kilka z jego sióstr wyszło zamąż i miało dzieci.

Dlaczego w czasach księdza McGivney ludzie byli uprzedzeni do katolików? -- Nicole
Wielu katolików, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych w latach 1800- ych pochodziło z Irlandii. Podczas gdy Ameryka stwarzała lepsze możliwści ekonomiczne niż Irlandia, to katolicy byli ciągle jeszcze uważani za niższą klasę. Katolicy nie mieli prawa nabywania ziemi, i płacili podatki na Congregational Church -- mimo że wszystkie inne wyznania były zwolnione z tych podatków.

Czy wojna domowa dotknęła księdza McGivney? -- Norbert
Michael McGivney miał dziewięć lat kiedy w 1861 roku wybuchła wojna domowa. W tamtych czasach Waterbury było ważnym centrum przemysłowym, więc bardzo możliwe, że mały Michael widział wpływ wojny na przemysł w mieście. Możemy też być pewni, że starsi koledzy Michaela wstępowali do wojska.

Czy żyją jeszcze potomkowie rodziny księdza McGivney? –- Chad, Rolangie, Viana and Camilia
Kilkoro potomków siostrzenic i siostrzeńców księdza McGivney żyje do dziś. Pośród nich są: John Walshe, prawnik mieszkający w Bridgeport, Conn., ksiądz Gerald T.Burns w Sarasocie na Florydzie, siostra Notre Dame Louise Finn i Gerald O'Brian w Flanders, New Jersey. Niektórzy krewni księdza McGivney kontynuują tradycję rodzinną i pracują dla Rycerzy Kolumba, lub są członkami Zakonu.

Jak dziś czcimy pamięć księdza McGivney?
– Amy T.
Rycerze Kolumba na całym świecie czczą pamięć księdza McGivney w różny sposób. Niektórzy wznoszę jego pominiki, czy tablice pamiątkowe, a inni ofiarują książki o nim, czy też jego portrety do miejscowych szkół i biblotek. W Kanadzie, w Ontario jest nawet katolicka szkoła średnia nazwana jego imieniem. Proces kanonizacyjny księdza McGivney rozpoczął się w Hartford w 1997 roku i teraz sprawa jest rozpatrywana przez Watykan. Do czasu kiedy zapadnie decyzja, musimy czekać i modlić się, by Kościół, za pośrednictwem papieża i za przewodnictwem Ducha Świętego ogłosił księdza McGivney świętym. Zanim to nastąpi, materiały na temat cudu, które zostały przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych nie może zostać ogłoszone. Tymniemniej Father McGivney Guild ciągle otrzymuje listy od ludzi, którzy prosili o pomoc księdza McGivney. Te łaski, o których donosimy w każdym wydaniu biuletynu Guildu i na stronie www.fathermcgivney.org, są różnorakie od uzdrowień po otrzymane światło duchowe.

W jaki sposób i kiedy ksiądz McGivney założył Rycerzy Kolumba? -- Dominic
Ksiądz McGivney założył Rycerzy w 1882 roku, kiedy miał 29 lat. W czasie swojej posługi w kościele Najświętszej Maryi Panny w New Haven, ksiądz McGivney zobaczył, że katolickie rodziny w jego parafii potrzebują zarówno wsparcia finansowego jak i duchowego. Zebrał 27-u mężczyzn ze swojej parafii i założył Rycerzy Kolumba, aby zająć się tym problemem. Ponieważ wielu Irlandczyków pracowało wtedy w fabrykach, często ginęli czy też zostawali indwalidami w wyniku wypadków przy pracy. Ksiądz McGivney chciał stworzyć możliwości pomocy finansowej rodzinom w razie wypadku.