Co to jest cud?

więcej informacji

W grocie Bazyliki św. Patryka w Ottawie, w Kanadzie wystawiona statua księdza McGivneya zachęca do modlitwy i nabożeństwa do założyciela Rycerzy Kolumba.
W grocie Bazyliki św. Patryka w Ottawie, w Kanadzie wystawiona statua księdza McGivneya zachęca do modlitwy i nabożeństwa do założyciela Rycerzy Kolumba.

Ponieważ w tej chwili proces kanonizacyjny księdza McGivneya jest na etapie, iż do jego beatyfikacji potrzebny jest cud, Gildia często otrzymuje pytania co jest potrzebne, aby cud został uznany. Jakich standardów używa Watykan do uznania niektórych wydarzeń jako cudownych a innych nie?
Na ten temat można napisać książkę, ale upraszczając, Watykan w większości przypadków patrzy na uzdrowienia fizyczne, których nie da się wytłumaczyć wiedzą medyczną. Przyjrzyjmy się bliżej co to znaczy, że stał się cud.
Po pierwsze musimy zrozumieć, że tylko Bóg może czynić cuda, gdyż cud jest rozumiany jako zawieszenie praw natury. Kiedy mówimy że ksiądz McGivney potrzebuje cudu, aby zostać beatyfikowanym, znaczy to że uznany cud jest przypisany jego wstawiennictwu u Boga.

Rozpoznanie
Rozumiejąc o co chodzi, jesteśmy gotowi przyjrzeć się w jaki sposób domniemany cud jest przedstawiony watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Pierwszy stopień to rozpoznanie, iż możliwe jest że wydarzył się cud o który ludzie modlili się prosząc o wstawiennictwo kandydata do świętości – w tym przypadku, księdza McGivneya. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych prawie wyłącznie bierze po uwagę niezwykłe uzdrowienia fizyczne i uleczenia, gdyż z reguły są powiązanie z nimi fakty takie dokumentacja medyczna i testy, jak również dokumentacja diagnozy postawionej według ogólnie przyjętych zasad i uznania uzdrowienia danej osoby. Przykłady cudów nie związanych z medycyną, które były uznane przez watykańską kongregację obejmują przypadki osób, które wyszły bez szwanku z wypadków, które powinny być śmiertelne, tak jak upadek z wysokości sufitu kościoła lub wypadki przy wspinaczce. Oczywiście, są inne cuda, dotyczące sfery moralnej, psychologicznej czy duchowej, ale uzdrowienia fizyczne są łatwiejsze w badaniu i uzyskaniu obiektywnych naukowych dowodów.

Doniesienie o cudzie
W jaki sposób możemy rozpoznać możliwy cud dokonany za wstawiennictwem księdza McGivneya? Ktoś musi o tym cudzie donieść. Jeszcze raz podkreślamy. Jedyną drogą, aby Gildia dowiedziała się o możliwym cudzie jest, aby ktoś, kto wie o takim przypadku, doniósł nam o tym. Tak więc Rycerze, ich rodziny i każdy kto ma nabożeństwo do księdza McGivneya powinien zwracać uwagę na możliwe cudowne uzdrowienia.

Modlitwa
Następnie zastanówmy się w jaki sposób można przypisać cud wstawiennictwu księdza McGivneya. Musi być dowód, że ludzie bliscy temu wydarzeniu naprawdę modlili się wyłącznie do księdza McGivneya o cud. To dlatego Gildia nieustannie zachęca do modlitw o wstawiennictwo do księdza McGivneya szczególnie w przypadku poważnej choroby. Jeżeli znasz kogoś, kto jest poważnie chory, módl się o jego cudowne wyleczenie i zachęć do modlitwy jego rodzinę, przyjaciół i członków rady.
Warto przypomnieć jeden szczegół, jeżeli chora osoba i wszyscy inni zaangażowani modlą się wyłącznie do czcigodnego Michaela McGivneya, wtedy łatwo ustalić iż cud stał się za jego pośrednictwem. Niemniej, jeżeli nawet jedna z tych osób modli się do innego świętego, wtedy nie jest to jasne. Jedynie modlitwy wznoszone bezpośrednio do Boga lub za wstawiennictwem Matki Bożej nie powodują niejasności. Modlitwy do Matki Bożej nie zmieniają możliwości wstawiennictwa kandydata na ołtarze, gdyż uważamy, iż Matka Boża zawsze pośredniczy we wszystkich modlitwach wznoszonych przez wszystkich we wszystkich sprawach.
Tak więc załóżmy, że nastąpiło niezwykłe fizyczne uzdrowienie kogoś, kto modlił się wyłącznie do księdza McGivneya (i do Matki Bożej) i wszystkie bliskie mu osoby czyniły to sam. Teraz mamy przypadek, który jest wart zbadania.

Dochodzenie
Początkowe dochodzenie byłoby przeprowadzane przez zastępcę postulatora procesu kanonizacyjnego w New Haven, który przeprowadziłby wywiady ze wszystkimi osobami związanymi z tym przypadkiem, w tym z lekarzami. Jeżeli ogólne odczucie jest, że nie ma oczywistych naukowych czy medycznych przyczyn uzdrowienia i że modlitwy o wstawiennictwo były wznoszone jedynie do księdza McGivneya, cała dokumentacja zostaje przekazana do postulatora procesu kanonizacyjnego w Rzymie. Jeżeli postulator uzna dokumentację za przekonującą, prześle do biskupa diecezji w której zdarzył się domniemany cud wezwanie o utworzenie trybunału, który przeprowadzi oficjalne dochodzenie co do wiarygodności cudu.

Trybunał
Trybunał diecezjalny jest urzędowym sądem kościelnym zwoływanym przez miejscowego biskupa, który powołuje świadków, zbiera świadectwa, kompletuje dokumentację medyczną i inne uzupełniające dokumenty i ostatecznie osądza, czy przesłać sprawę do Kongregacji ds. Kanonizacji. Gdy sprawa dotrze do kongregacji w Rzymie, zostaje zbadana przez ekspertów od prawa kanonicznego, medycyny i teologii, którzy spotykają się w osobnych grupach, aby zbadać i przedyskutować dowody a następnie głosować czy przypadek zostanie uznany za cud za przyczyną księdza McGivneya. Następnie sprawa zostaje przedstawiona radzie kardynałów i na końcu Ojcu Świętemu, którego zatwierdzenie jest konieczne do uznania cudu.

Przyłącz się. Módl się. Powiadom nas.
Proces jest długi i staranny nie bez powodu. Kościół nie chce ogłaszać jako cudu wydarzenia, które potem można by podać w wątpliwość. Mamy nadzieję i modlimy się, aby w końcu uzyskać cud za wstawiennictwem Czcigodnego Michaela McGivneya. Możesz nam pomóc realizując to proste polecenie: „Przyłącz się. Módl się. Powiadom nas”. Przyłącz się do Gildii. Odmawiaj codziennie modlitwę w intencji kanonizacji. Donieś nam o każdym niezwykłym uzdrowieniu.

Wspólnie, możemy przyczynić się do posunięcia procesu naprzód.