Uznanie Dekretu o heroiczności cnót

Kiedy ksiądz Michael McGivney ogłoszony został "Czcigodnym" w marcu 2008 roku, wielu zadawało sobie pytanie, co to w ogóle oznacza. Znane są nam tytuły "Błogosławiony" lub "Święty", ale "Czcigodny" brzmi jak poczekalnia dla starych dusz, coś w rodzaju zawieszenia dla tych, którzy mają nadzieję na kanonizację. Rozumowanie to nie może być bardziej błędne. Tak więc musimy przyjrzeć się temu tytułowi bardziej uważnie.

W mowie potocznej nie używamy często słowa "czcigodny", ale gdy już to robimy, to zazwyczaj w odniesieniu do praktyk, które mają odniesienie bardziej do wieku niż znaczenia, tak jak na przykład "czcigodna tradycja" albo "czcigodny starszy człowiek", który poważany jest bardziej za swoją długowieczność niż za swoją działalność.

Jednak te zakurzone pojęcia nie są tym, co Kościół ma na myśli, gdy używa tytułu "Czcigodny" dla swoich Sług Bożych. W katolickim kontekście Czcigodny nie jest kimś przestarzałym lub będącym poza okresem swojej świetności, lecz kimś śmiałym i dynamicznym oraz będącym godnym szacunku, a nawet pietyzmu. Tak więc odległy od pojęć "stary i przestarzały", Czcigodny oznacza zatem "bohaterski i cnotliwy". Gdy Sługa Boży, którego powód wyniesienia na ołtarze badany jest przez Watykan, otrzymuje tytuł "czcigodny", oznacza to, że "heroiczne wartości" kandydata zostały zauważone przez Ojca Świętego na podstawie wiarygodnych informacji na temat życia tego człowieka i jego reputacji. Czcigodnym jest człowiek, który przeżył swoje życie powyżej normalnych wartości chrześcijańskich powołań i jest wzorem do naśladowania dla innych w obecnych czasach i którego życie powinno być badane i naśladowane przez wszystkich, a w szczególności przez młodzież.

Dlatego zamiast starego i ciężko strawnego, widzimy Czcigodnego Michaela McGivney jako człowieka naszych czasów, księdza godnego naśladowania i wizjoniera wyprzedzającego swoją epokę w zakresie upoważniania osób świeckich do podejmowania kierowniczych stanowisk w Kościele.

Oto, co Kongregacja ds. Spraw Kanonizacyjnych powiedziała o księdzu McGivney:

"W odniesieniu do cnót teologicznych wiary, nadziei i miłości zarówno do Boga jak i bliźniego, jak również kardynalnych cnót roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i hartu ducha i tych innych ściśle z nimi powiązanych, zaobserwowane one były w znacznym stopniu u Sługi Bożego Michaela McGivney, kapłana diecezjalnego i założyciela bratniego zakonu Rycerzy Kolumba ".

"Dekret o heroiczności jego cnót" na podstawie zadeklarowania księdza Michaela McGivney Czcigodnym Sługą Bożym przez papieża Benedykta XVI, 15 marca 2008 roku.