Uznanie Dekretu o heroiczności cnót

Ksiądz McGivney będzie pierwszym kapłanem urodzonym w Ameryce, który został ogłoszony świętym.

15 marca 2008 r. papież Benedykt XVI promulgował dekret o heroiczności cnót księdza Michaela J. McGivneya, założyciela Rycerzy Kolumba. Ogłoszenie dekretu jest krokiem naprzód w procesie kanonizacyjnym księdza i nadaje mu tytuł „Czcigodnego Sługi Bożego”. Jeżeli ksiądz McGivney zostanie kanonizowany, będzie on pierwszym urodzonym w Ameryce kapłanem wyniesionym na ołtarze.

„My wszyscy, członkowie Rycerzy Kolumba z głęboką wdzięcznością przyjmujemy uznanie świętości naszego założyciela” powiedział Najwyższy Rycerzy Carl Anderson. „Siła Zakonu Rycerzy Kolumba dzisiaj stanowi świadectwo wiecznie aktualnej wizji księdza McGivney, jego świętości i ideałów”.

W trosce o wiarę i zabezpieczenie finansowe rodzin imigrantów, ks. McGivney założył Rycerzy Kolumba wspólnie z grupą mężczyzn z parafii kościoła Najświętszej Maryi Panny w 1882 roku w New Haven. Chciał wzmocnić wiarę wśród mężczyzn w parafii i zapewnić pomoc finansową dla żony i sierot w przypadku śmierci ojca rodziny. Ks. McGivney znany był ze swej niezmordowanej pracy w służbie wiernym w parafii.

Aby kupić kliknij na zdjęcie okładki Parish Priest (Kapłan Parafialny)

Przeczytaj fragmenty
Wywiad z autorem

Urodzony 12 sierpnia 1852 roku w Waterbury, w stanie Connecticut, Michael Joseph McGivney był pierwszym dzieckiem Patricka i Mary (z domu Lynch) z trzynaściorga rodzeństwa, z których sześcioro zmarło w niemowlęctwie lub we wczesnym dzieciństwie. Rodzice, urodzeni w Irlandii, emigrowali do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku. Patrick był odlewniczym w hucie mosiądzu, gdzie, aby pomóc rodzinie pracował również przez jakiś czas mały Michael.

Jednak od wczesnego dzieciństwa wiedział, że ma powołanie do kapłaństwa. Po studiach w kilku seminariach 22 grudnia 1877 r. został wyświęcony przez kardynała Jamesa Gibbonsa w historycznej katedrze w Baltimore.

2 stycznia 1878 r. objął swoją pierwszą placówkę, jako wikary kościoła Najświętszej Maryi Panny w New Haven. W 1884 r. został mianowany proboszczem w kościele św. Tomasza w Thomaston, w stanie Connecticut. W styczniu 1890 r. zachorował na zapalenie płuc i 14 sierpnia zmarł w wieku 38 lat.

Sprawa, czy proces kanonizacyjny księdza McGivney został otwarty przez arcybiskupa Hartford Daniela A. Cronina w grudniu 1997 r. W 2000 r. sprawa została przekazana do Watykanu, gdzie jest rozpatrywana przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych. Teraz po zatwierdzeniu przez papieża dekretu o heroiczności cnót i po uznaniu cudu za pośrednictwem ks. McGivney, może zostać beatyfikowany. Drugi cud jest potrzebny do kanonizacji.

Główna siedziba Rycerzy nadal znajduje się w New Haven. Rycerze Kolumba są największą na świecie katolicką, bratnią organizacją liczącą ponad 1,7 miliona członków, działającą w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Meksyku, w Ameryce Centralnej, na wyspach karaibskuch, na Filipinach, Guam i ostatnio w Polsce.