Poświęcenie odziału Centrum Leczenia Raka ks. McGivney w Hamden

Przecinanie wstęgi podczas poświęcenia nowego Hamden Campus Centrum Leczenia Raka im. ks. McGivney -- stoją od lewej dr Charles Scholhamer, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji św. Rafaela; dr Joseph Cardinale, doktor medycyny; David Benfer, prezydent i dyrektor generalny; siostra Maureen Schaughnessy, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Elżbiety przewodnicząca Rady Powierników Systemu Opieki Zdrowotnej św. Rafaela; ks. arcybiskup Henry Mansell z Hartford, burmistrz Hamden Craig Henrici i Najwyższy Rycerz Carl Anderson.

Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson wraz z delegacją funkcjonariuszy i dyrektorów Rycerzy Kolumba w czasie poświęcenia nowego  Centrum Leczenia Raka im. księdza Michaela McGivney w Hamden we wtorek 2 czerwca.

Ośrodek znajdujący się przy Whitney Avenue jest filią Szpitala św. Rafaela w New Haven. Został on nazwany na cześć kapłana parafialnego, który w 1882 roku założył Rycerzy Kolumba w Kościele Najświętszej Maryi Panny w New Haven.

Katolickie stowarzyszenie pomocy bratniej od wielu lat wspomaga Szpital św. Rafaela, zbierając pieniądze na budowę w latach 1972 i 1982, jak również w 1992 organizując zbiórkę 3 milionów dolarów na budowę centrum leczenia raka. Rycerze Kolumba zebrali 3 miliony dolarów organizując zbiórkę pod hasłem „Second Century of Caring Campaign”. Fundusze te między innymi pokryły budowę nowego Hamden Campus. Świeżo ukończone nowoczesne centrum będzie oferowało wszelkie dostępne metody leczenia raka, a także będzie służyło jako centrum edukacyjne i ośrodek pomocy dla pacjentów i ich rodzin.

Ks. McGivney (1852-1890) był synem irlandzkich imigrantów. W 1882 roku założył Rycerzy Kolumba. Proces kanonizacyjny ks. McGivney jest w toku, w marcu 2008 r. został ogłoszony dekret o heroiczności jego cnót.

Napis na tablicy pamiątkowej w nowym centrum w Hamden głosi: „ Centrum Leczenia Raka, oddział w Hamden jest nazwane na cześć założyciela Rycerzy Kolumba, którego życie wypełnione miłością i troską o potrzebujących stanowi inspirację dla pracowników Szpitala św. Rafaela”.