Członkostwo Przekroczyło 150 000

więcej informacji

Dziękujemy wszystkim naszym członkom za przyłączenie się i promowanie Stowarzyszenia. Na dzień 1 kwietnia 2013 roku stan członkostwa wynosił 150 000. Oznacza to, że 150 000 wierzących otrzymywać będzie korzyści płynące z cotygodniowych Mszy Świętych i okresowych nowenn, oferowanych w ich intencji przez dyrektora Stowarzyszenia i zastępcy postulatora księdza Gabriela B. O'Donnella, z Zakonu Dominikanów. Większa liczba członków oczywiście oznacza większą ilość modlitw i intencji oferowanych w celu beatyfikacji księdza McGivney oraz zwiększa prawdopodobieństwo łask i zgłoszeń ewentualnych cudownych wydarzeń przypisywanych wstawiennictwu Czcigodnego Michaela McGivney.

Nie mniej jednak można osiągnąć znacznie więcej. Jeżeli każdy członek Stowarzyszenia podejmie się wyzwania sprowadzenia do organizacji jednego brata Rycerza, jednego członka rodziny i jednego parafianina - na ogólną sumę trzech nowych członków to wkrótce będziemy liczyć więcej niż 500 000 osób korzystających z usług duchowych Stowarzyszenia. Możesz zacząć działać już dzisiaj, prosząc kogoś o przyłączenie się i wypełnienie wraz z nim formularza na internecie.

Członkostwo jest bezpłatne. Korzyści natomiast są bezcenne.