Dziesięć lat działalności

Ojciec Gabriel B. O'Donnell, O.P.

więcej informacji

Ojciec Gabriel B. O'Donnell, O.P.

Ojciec Gabriel B. O'Donnell, O.P.

Dziesięć lat temu, 10 grudnia 1997 roku, archidiecezja Hartford rozpoczęła przy współpracy Rycerzy Kolumba, proces kanonizacyjny Sługi Bożego księdza Michaela J. McGivneya. Jednocześnie powstał Father McGivney Guild, aby zbierać i szerzyć informacje o życiu i dziedzictwie tego XIX wiecznego kapłana parafialnego, założyciela Rycerzy Kolumba.

Od tego momentu, do biura Guildu codziennie napływają wnioski o przyjęcie. Do wielu są dołączone listy wyrażające nabożeństwo do ks. McGivney i wiarę w moc jego wstawiennictwa. Specjalne podziękowania należą się wszystkim, którzy wstąpili do Guildu, za wspieranie sprawy kanonizacji przez ostatnie 10 lat, a przede wszystkim za modlitwy w tej intencji. Bez tego entuzjastycznego wsparcia, nie byłoby możliwe szerzenie dobrej nowiny o księdzu McGivney, o jego świętości i o mocy jego wstawiennictwa.

Listy zawierają również pytania dotyczące procesu beatyfikacji i kanonizacji. Po 10 latach modlitw i cierpliwego oczekiwania, niektórzy zaczynają się zastanawiać co dzieje się z procesem. Mówiąc krótko, po otwarciu sprawy, rozpoczęto szczegółowe badanie życia, pracy i cnót księdza McGivney. Kiedy to zostało zakończone w marcu 2000 roku, proces został przeniesiony do Ryzmu, gdzie positio, czyli opracowanie dowodów heroiczności cnót ks. McGivney zostało zebrane i przedstawione Kongregacji ds Kanonizacji w 2002 roku. Komisja historyczna kongregacji przejrzała i zatwierdziła dokument w 2004 roku; komisja teologów nie wyraziła jeszcze swojej opinnii.

Spośród wielu domniemanych cudów przypisywanych wstawiennictwu ks. McGivney, o których doniesienia dotarły do Guildu, jeden został wybrany do przeprowadzenie dokładnego dochodzenia. Rozpoczęło się ono w 2000 r., zostało zakończone w 2001 r. i przekazane do Rzymu. Do dokumentacji dołączone są świadectwa ekspertów medycznych w Stanach Zjednoczonych. Stolica Apostolska zażądała wyjaśnień niektórych terminów medycznych użytych w sprawozdaniuiI w 2003 r. zostały przesłane dokumenty uzupełniające.

Od tego czasu, czekamy modląc się, pełni nadziei na wypowiedź Kościoła. Czekamy na opinię komisji teologów odnośnie positio o życiu ks. McGivney; czekamy na orzeczenie w sprawie cudu przypisanego jego wstawiennictwu; i na koniec czekamy na ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót, który pozwoli używać tytułu „Czcigodny Sługa Boży” w odniesieniu do księdza McGivney.

Najlepszym sposobem na promowanie sprawy kanonizacji jest naśladowanie świętości i cnót księdza McGivney.

Dominikanin ojciec Gabriel B. O'Donnell jest dyrektorem Father Michael J. McGivney Guild i postulatorem procesu kanonizacyjnego ks. McGivney.