Guild Działalność & Wiadomości

Guild ks. Michaela J. McGivneya służy jako źródło informacji o życiu, pracy i duchowości księdza McGivneya. Guild rozprowadza materiały informacyjne o nim, zbiera relacje o łaskach otrzymanych za jego wstawiennictwem i rozprowadza relikwie. Należy do niego ponad 140 tys. członków.

Guild ma za cel szerzenie informacji o księdzu McGivneyu i w ten sposób inspirowanie wiernych do współpracy z łaską Bożą i dążenia do świętości. “Zadaniem Guildu jest zachęcanie do nabożeństwa do ks.McGivney i do proszenia go o wstawiennictwo przed tronem Bożym, poprzez szerzenie informacji o świętości jego życia” powiedział dominikanin Ojciec Gabriel B. O'Donnell, dyrektor Guildu i postulator procesu kanonizacyjnego ks. McGivney.

Rycerze Kolumba założyli Guild w 1997 roku w momencie, gdy rozpoczął się proces na poziomie archidiecezji. Członkostwo w guildzie jest darmowe, członkami mogą być pojedyncze osoby lub rodziny, ale nie grupy. Członkowie Rycerzy Kolumba nie są automatycznie członkami Guildu, muszą się do niego zapisać. Biuletyn Guildu ks. McGivney wychodzi dwa razy w miesięcu, z wyjątkiem lipca i sierpnia; jest dostępny za darmo dla członków Guildu.

Członkowie mogą (ale nie jest to wymagane) na prace Guildu przekazywać datki, które mogą być odliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu,

Zachęcamy wszystkich, którzy czują szczególne nabożeństwo do ks. McGivney do wstąpienia do Guildu i do regularnego odmawiania modlitwy o jego kanonizację, której tekst można znaleźć online, lub na obrazku z modlitwą. Członków prosimy o modlitwę w intencji kanonizacji ks. McGivneya i o zgłaszanie łask otrzymanych za jego wstawiennictwem.