Apostoł młodych

Była w ks. McGivney iskra, magnetyzm, który przyciągał do niego młodych. Zachowywał się swobodnie w kontaktach z małymi dziećmii i w ich obecności pozbywał się naturalnej rezerwy i formalności. Ale to troska o młodzież stanowiła jego specjalną misję. Ks. McGivney był związany z chłopcami i dziewczętami ze swojej trzódki, okazując im szacunek i podziw które odwzajemniali, a które przetrwały nawet po jego śmierci w 1890 roku. Sam był raczej młody, miał tylko 25 lat, kiedy rozpoczął swoją posługę w kościele Najświętszej Maryi Panny w New Haven, więc świetnie rozumiał zarówno ich aspiracje jak również ich walki z pokusami.

Apostoł znaczy „ten, który został posłany”. Ks. McGivney był posłany przez Boga do młodych ludzi w tamtych czasach, aby prowadzić ich bezpieczną drogą do stania się dorosłymi chrześcijanami. W czasach w których wśród nastolatków wzrasta tendencja do przemocy i nastroje rozpaczy, potrzebujemy takich wzorów jak ks. McGivney, aby nauczyć się jak przyciągnąć naszą młodzież do życia, które jest moralnie doskonałe i wypełnione szlachetną służbą Bogu i bliźniemu. Nie były mu obce trudności. Ks. McGivney jest apostołem dla tych, którzy w naszych czasach w trudzie starają się odnaleźć znaczenie i sens życia. Jest niebieskim patronem dla młodych mężczyzn i kobiet w trzecim tysiącleciu.