Jego wiara

Szczytne ideały nie są jedynie cechą młodości, ale idą w parze z młodzieńczą energią i optymizmem.

Problem polega na zachowaniu naszych ideałów nawet wtedy gdy młodzieńczy wigor zaczyna przygasać. To częściowo jest to, co odróżnia świętych od nas. Święty do końca jasno i wyraźnie widzi swoje powołanie do służby bliźniemu i ma świadomość Bożej miłości.

W istocie, kiedy popatrzymy na życie świętych mężów i kobiet, widzimy, że ich ideały umacniają się z biegiem czasu. Fizyczne siły i energia mogą słabnąć, ale świętość wymaga jasności i wytrwałości, która pozostaje do końca życia.

Ks. McGivney był idealistą. Był człowiekiem którego młodzieńcza wizja i kreatywność rozwijała się i dojrzewała, nawet wtedy, kiedy jego siły fizyczne osłabły. Jego idealizm jest często wyrażany w tytułach nadawanych teraz, kiedy jego proces kanonizacyjny jest w toku: “ apostoł młodych” i “obrońca chrześcijańskiej rodziny”. Daje nam to zarys duchowego portretu ks. McGivney.